Informacja zwrotna

Cześć! Jak wiesz, chciałabym w przyszłości zostać certyfikowanym trenerem NVC oraz szerzyć NVC w nowych środowiskach. W tym celu zależy mi na tym, aby otrzymywać informację zwrotną o tym, co robię. Będę wdzięczna, jeśli zechcesz się nią ze mną podzielić.

Przyświecają mi trzy intencje:

  1. Chciałabym wiedzieć, czy to, co zrobiłam, cokolwiek zmieniło, poruszyło, wzbogaciło. Aby jeszcze bardziej świadomie praktykować dzielenie się NVC.
  2. Chciałabym – jeśli wyrazisz na to zgodę – móc zachęcać innych dzięki Twojej opinii, i dać możliwość innym uczestnictwa w moich inicjatywach, dodawać im poczucia bezpieczeństwa, że ktoś ze mną współpracował i miało to dla odbiorcy sens.
  3. Chciałabym tę informację zwrotną dołączyć do procesu certyfikacji na trenera NVC. Podczas tego procesu zachęca się, aby zbierać tego rodzaju informacje zwrotne, żeby mieć więcej jasności czy kandydat żyje w duchu Porozumienia bez przemocy.

    Opisz, w języku obserwacji, co zrobiłam lub powiedziałam, co wpływało na Twoje potrzeby. Odnieś to, proszę, do postrzegania mnie w dziedzinie NVC: