O mnie

Kiedy myślę o komunikacji, to wyobrażam sobie, że wszyscy przechadzamy się po wielkim parku i od czasu do czasu siadamy z kimś na jednej ławeczce. Wtedy podczas komunikacji siadamy na tej samej ławeczce i patrzymy w jedną stronę. To nie znaczy, że ze sobą się zgadzamy, ale umiemy przyjąć perspektywę gospodarza ławeczki.

W komunikacji siadamy na różnych ławeczkach, patrzymy w różne kierunki. Umiemy przyjąć, że mój sposób widzenia świata nie jest jedynym. Innym bardzo ładnym porównaniem jest to, że stoimy w kątach tego samego pokoju i staramy się opisać słonia – każdy zobaczy inną jego część. I wszyscy będą mieli rację i jednocześnie nie będą opisywali całości. To dla mnie jest komunikacja.

A skoro jest wiele perspektyw, to jak się nauczyć siadać na ławeczce? Jak opisywać słonia, żebyśmy ze sobą nie rywalizowali, ale dopełniali się swoimi racjami? Co na to poprawność językowa? I wreszcie jak się ma komunikacja do projektów? I czy są takie smart smaczki do użycia na co dzień?

Kim jestem?

Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Analitykiem i kierownikiem projektów w samorządzie. Mediuję i komunikuję się bez przemocy, czyli szanując wartości i przekonania rozmówców, wsłuchuję się w ich potrzeby. Szkolę i prowadzę wykłady z zakresu szeroko pojętej komunikacji. No i kocham Gdańsk – moje miasto z wyboru.

Czym się zajmuję?

Prowadzę projekty

Przede wszystkim zajmuję się projektami z elementami IT. W większości moje działania są powiązane z bazami danych i danymi przestrzennymi. Na przykład kierowałam projektem powstawania serwisu Zagospodarowanie przestrzenne i decyzje. Prowadzę program GeoGdańsk, zajmujący się standaryzacją danych przestrzennych. Kieruję też projektem detekcji ze zdjęć satelitarnych i raportów niezgodności z ewidencją gruntów i budynków z wykorzystaniem machine learning.

Szkolę

Prowadzę szkolenia z komunikacji, warsztaty z komunikacji w konfliktach, z pisania, redakcji i korekty tekstów. Przeszkoliłam do tej pory ok. 150 osób z różnych dziedzin.

Trenuję, opierając się na potrzebach

W swojej pracy oraz podczas spotkań z klientami stosuję techniki pracy coachingu opartego na potrzebach. Prowadzę również specjalne rozmowy na wniosek klienta. Elementy coachingu wplatam w kierowanie projektami.

Prowadzę spotkania empatyczne

Od 2017 roku prowadzę z różną częstotliwością spotkania empatyczne, podczas których uczymy się komunikować według Porozumienia bez przemocy. Podczas tych spotkań każdy słuchacz ma swój czas, gdzie może otrzymać empatię oraz może dać empatię innym.

Piszę

Prócz bloga, przygotowuję specjalistyczne teksty (zarówno naukowe, jak i popularnonaukowe). Piszę również wywiady rzeki. Do tej pory napisałam również kilkanaście artykułów i komunikatów prasowych.