• chata chłopska latem, pochodząca z Muzeum Wsi Lubelskiej

    Poznaj babcię i dziadka

    Już od najdawniejszych czasów matki matek i ojców oraz ojcowie matek i ojców zajmowali ważne pozycje w rodzinie. W czasach…